English

FOR URGENT ADVICE PLEASE CALL THE SAMARITANS TODAY 116 123

FOR URGENT ADVICE PLEASE CALL THE SAMARITANS TODAY 116 123

Dwi’n Edrych am Gymorth i Fi

DWI ANGEN CYMORTH NAWR
Mae yna lawer o adnoddau ar gael ichi 24/7. Nid oes rhaid i chi fynd drwyddo ar ben eich hun
Darllen mwy
DWI’N FFEINDIO PETHAU TYPYN YN ANODD
Mae llawer o adnoddau ar gael i chi pan ydych yn teimlo’n isel, neu yn ansicr ar beth i wneud nesaf.
Darllen mwy
DWI’N TEIMLO’N IAWN AC EISIAU AROS FEL HYN
Mae’n ardderchog chi’n teimlo’n dda ac eisiau gwneud mwy i aros fel hyn. Edrych ar yr adnoddau yma er mwyn aros yn fel hyn.
Darllen mwy
DWI I FFWRDD YN S L NEU YN DDOD YN ÔL I WAITH
Rydym yn falch i glywed ti’n teimlo’n digon dda i ddod nôl. Dysgwch mwy am beth sydd ar gael i helpu chi.
Darllen mwy
ANSICR AM BETH SY’N ORAU I CHI?
Edrychwch ar y gwirwyr symptomau yma i ddysgu mwy am chi’ch hun ac eich sefyllfa.
Darllen mwy
DWI’N EDRYCH AM GYMORTH I RHYWUN ARALL
Yn y lle anghywir? Cliciwch yma i weld adnoddau wedi’i gynllunio i rheolwyr.
Darllen mwy
CYMORTH LLES ARIANNOL
Mae cysylltiad annatod rhwng lles ariannol ac iechyd meddwl. Yma fe welwch adnoddau a allai helpu i gynnal lles ariannol da
Darllen mwy
Dwi’n Edrych am Gymorth i Fi

Nid yw’r wybodaeth a’r adnoddau trwy’r wefan hon yn eiddo i WAST, ond cydnabyddir eu bod yn werthfawr o ran cynnal a chefnogi iechyd meddwl da i’n gweithlu.

e: wellbeing.support.service@wales.nhs.uk

FOR URGENT ADVICE PLEASE CALL THE SAMARITANS TODAY 116 123