English

FOR URGENT ADVICE PLEASE CALL THE SAMARITANS TODAY 116 123

FOR URGENT ADVICE PLEASE CALL THE SAMARITANS TODAY 116 123

Gofalu am eich lles meddyliol

Dwi’n edrych am gymorth i fi
Adnoddau ar gyfer unigolion sydd yn chwilio am fwy gwbodaeth ar sut i gynnal iechyd meddwl dda, new am gymorth ac adnoddau ar sut i reoli iechyd meddwl.
Darllen mwy
Dwi’n edrych am gymorth i rhywun arall
Adnoddau ar gyfer pobl sydd yn cefnogi rhywun maen nhw’n ei adnabod, ac ar gyfer rheolwyr llinell sydd eisiau cymorth ar sut i wella iechyd meddwl y tîm, neu gefnogi staff efo chyflyrau iechyd meddwl.
Darllen mwy

Covid-19

Rydym ni yn WAST yn cydnabod bod y rhain yn adegau heriol a digynsail, nid yn unig i gydweithwyr ond i’w teuluoedd a’u hanwyliaid. P’un a ydych ar y rheng flaen yn parhau â’ch dyletswyddau gweithredol, yn cynnal gwasanaethau cefnogi hanfodol neu’n cael eu hadleoli i rôl sy’n hollol newydd i chi, mae yna gyfoeth o adnoddau ar gael i chi i’ch helpu i lywio drwy’r pandemig coronafeirws. Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Gofalu am eich lles meddyliol

Nid yw’r wybodaeth a’r adnoddau trwy’r wefan hon yn eiddo i WAST, ond cydnabyddir eu bod yn werthfawr o ran cynnal a chefnogi iechyd meddwl da i’n gweithlu.

e: wellbeing.support.service@wales.nhs.uk

FOR URGENT ADVICE PLEASE CALL THE SAMARITANS TODAY 116 123