English

FOR URGENT ADVICE PLEASE CALL THE SAMARITANS TODAY 116 123

FOR URGENT ADVICE PLEASE CALL THE SAMARITANS TODAY 116 123

Am

Amcan a Chyd-destun WAST

Rydym ni yn yr Ymddiriedolaeth NHS Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn deall pwysigrwydd helpu gweithwyr i gadw’n iach, yn enwedig efo iechyd meddwl. Mae cymaint o adnoddau ar gael i chi, unigolion, aelodau’r tîm, gweithwr NHS a gweithwyr argyfwng, ond nid yw’r adnoddau yma erioed wedi’i gyfuno i fewn i un porth sydd yn hawdd i gyrraedd.  Mae amser yn werthfawr a iechyd meddwl o’r pwys mwyaf, yn ddeall hyn, rydyn ni o WAST ‘di creu’r Porth Cadw Siarad. 

Pwy Sydd Wedi Cymryd Rhan?

 

Sut i Ddefnyddio’r Porth

Mae’r porth yn cynnwys nifer o adnoddau sydd wedi cael ei chreu i rhoi cymorth i weithwyr a rheolwyr linell WAST sydd yn delio efo materion yn ymwneud â iechyd meddwl.  Mae’r porth wedi’i gynllunio i ddefnyddio yn y cartref, mewn gwaith ac wrth teithio trwy defnyddio ar ffȏn symudol, tabledi new gyfrifiaduron personol. Os ydych ar y ffordd new yn y swyddfa bydd y porth ar agor i bawb.

Pryd i Ddefnyddio’r Wefan

Mae gwybodaeth ar y wefan yn amrywio o fanylion cyswllt am bwy i ffonio os ydych chi, neu gydweithwyr mewn argyfwng, i adnoddau i helpu chi aros yn iach.

CAVEAT

Ar ben y gwasanaethau rydym yn eu darparu o WAST, rydym wedi ymchwilio a ddod o hyd i’r adnoddau gorau sydd ar gael yn lleol ac ar-lein a’i chasglu yma er mwyn rhoi’r cefnogaeth gorau mewn ychydigig o gliciau.

Cymraeg

Mae cymaint o adnoddau â phosibl ar gael yn y Gymraeg, ond rhowch wybod i ni pan ddewch o  hyd i bethau sydd angen eu cyfieithu.

Am

Nid yw’r wybodaeth a’r adnoddau trwy’r wefan hon yn eiddo i WAST, ond cydnabyddir eu bod yn werthfawr o ran cynnal a chefnogi iechyd meddwl da i’n gweithlu.

e: wellbeing.support.service@wales.nhs.uk

FOR URGENT ADVICE PLEASE CALL THE SAMARITANS TODAY 116 123