English

FOR URGENT ADVICE PLEASE CALL THE SAMARITANS TODAY 116 123

FOR URGENT ADVICE PLEASE CALL THE SAMARITANS TODAY 116 123

Aniscr am beth sydd yn gywir i chi?

Rydym wedi cynnwys rhai gwirwyr symptomau i chi eu cymryd, a allai eich helpu i ddeall eich iechyd meddwl a sut y gall y porth hwn eich helpu chi. Os gallwch chi feddwl am eraill yr hoffech chi eu gweld, rhowch wybod i ni ar amb_mentalhealth@wales.nhs.uk

Aniscr am beth sydd yn gywir i chi?

Nid yw’r wybodaeth a’r adnoddau trwy’r wefan hon yn eiddo i WAST, ond cydnabyddir eu bod yn werthfawr o ran cynnal a chefnogi iechyd meddwl da i’n gweithlu.

e: wellbeing.support.service@wales.nhs.uk

FOR URGENT ADVICE PLEASE CALL THE SAMARITANS TODAY 116 123