English

FOR URGENT ADVICE PLEASE CALL THE SAMARITANS TODAY 116 123

FOR URGENT ADVICE PLEASE CALL THE SAMARITANS TODAY 116 123

CEFNOGI ERAILL

RWY'N EDRYCH AM GYMORTH I RHYWUN ARALL
Mae yna lawer o adnoddau ar gael ichi wella'ch sgiliau o ran delio ag iechyd meddwl
Darllen mwy
GWELLA LLES MEDDWL TÎM
Darganfyddwch beth allwch chi ei wneud i wneud y gorau o ddiwrnodau hyfforddi trwy ymgysylltu â'r tîm cyfan.
Darllen mwy
….I FI
Weithiau mae'n rhaid i ni edrych ar ôl ein hunain er mwyn gofalu am eraill hyd eithaf ein gallu.
Darllen mwy
CEFNOGI ERAILL

Nid yw’r wybodaeth a’r adnoddau trwy’r wefan hon yn eiddo i WAST, ond cydnabyddir eu bod yn werthfawr o ran cynnal a chefnogi iechyd meddwl da i’n gweithlu.

e: wellbeing.support.service@wales.nhs.uk

FOR URGENT ADVICE PLEASE CALL THE SAMARITANS TODAY 116 123